Home > Album Information > VARKANSLOR

VARKANSLOR


Detailed information about this album may be seen after you log into the site. You can see examples of this information by giving the 15-minute Preview a try.

Track Details

1 Varliga vindar draga- 00:02:13
2 Varen kommer till var frojd- 00:01:51
3 Greensleves- 00:02:10
4 Uti var hage- 00:02:47
5 Examenssexa pa Eklundshof- 00:02:19
6 Vintern rasat- 00:01:52
7 Hor hur vastanvinden susar- 00:01:18
8 Skona maj, valkommen- 00:04:10
9 Varvindar friska- 00:01:44
10 Majsang (O hur harligt majsol ler)- 00:02:00
11 Dofta, dofta vit syren- 00:01:32
12 Glad sasom fageln- 00:01:37
13 Studentsang- 00:01:36
14 Sa skimrande var aldrig havet- 00:03:29
15 I folkviseton- 00:02:17
16 Den forsta gang jag sag dig- 00:03:00
17 Kristallen den fina- 00:01:33
18 Kung Liljekonvalje av dungen- 00:03:46
19 Den forsta larkan- 00:01:20
20 Under ronn och syren- 00:03:28
21 Pingst- 00:02:08
22 Nocturne- 00:03:03