Home > Album Information > DANSKE REVY (DEN): 1945-1950, Vol. 2 (Revy 21)

DANSKE REVY (DEN): 1945-1950, Vol. 2 (Revy 21)


Detailed information about this album may be seen after you log into the site. You can see examples of this information by giving the 15-minute Preview a try.

Track Details

1 Fiffer Revyen 1946: Det bli'r aldrig det samme igen- 00:02:34
2 Fiffer Revyen 1946: Det kan slet ikke siges med blomster- 00:02:35
3 Faelledrevyen 1946: Juliane- 00:02:59
4 Faelledrevyen 1946: Den kaere gamle Faelled- 00:02:57
5 Tivoli Revyen 1946: Den intime kreds- 00:02:35
6 Tivoli Revyen 1946: Ikke om sondagen- 00:03:11
7 Helsingor Revyen 1947: Vi ma ha' gang i gakkelakkerne- 00:02:52
8 Helsingor Revyen 1947: Nicolaj- 00:03:15
9 Fiffer Revyen 1947: Den er sa sad- 00:03:04
10 Fiffer Revyen 1947, "Striber pa Stroget": Sig godda' til i mor'n- 00:02:37
11 Fiffer Revyen 1947: Taenk for 25 orc (Til brodres hjaelp)- 00:02:40
12 Fiffer Revyen 1947, "Striber pa Stroget": Det bedste lille sted i verden- 00:02:39
13 Fiffer Revyen 1947, "Striber pa Stroget": Phielselbach- 00:06:10
14 Dagmar Revyen 1947: Og derfor bli'r den staende- 00:06:47
15 Tivoli Revyen 1947: Det lille gronne land- 00:05:28
16 Tivoli Revyen 1947: Det ma man godt- 00:05:34
17 Tivoli Revyen 1947: Hvis man ikke havde lune- 00:07:53
18 Cirkus Revyen 1948: Der er sa hyggeligt i Klampenborg- 00:02:55
19 Dagmar Revyen 1948: Kys mig godnat- 00:05:52