Home > Album Information > ADDERLEY, M.: Sleggom / BERSTAD, R.: How the Whale Got His Throat / How the Camel Got His Hump (Musikkdilla) (Fosheim, Oslo Sinfonietta, Thorp)

ADDERLEY, M.: Sleggom / BERSTAD, R.: How the Whale Got His Throat / How the Camel Got His Hump (Musikkdilla) (Fosheim, Oslo Sinfonietta, Thorp)


Detailed information about this album may be seen after you log into the site. You can see examples of this information by giving the 15-minute Preview a try.

Track Details

Sleggom- 00:43:32
1 I. Kjerringas budskap 00:04:09
2 II. Sleggoms barndom 00:04:41
3 III. Sleggom drar ut i verden 00:06:26
4 IV. Gode rad 00:05:17
5 V. Provelser 00:02:39
6 VI. Flere utfordringer 00:09:25
7 VII. Skatten i Svartenut 00:03:49
8 VIII. Gullet gis bort 00:05:10
9 IX. Belonning 00:01:56
10 Hvordan hvalen fikk sin trange hals (How the Whale Got His Throat)- 00:12:25
11 Hvordan kamelen fikk sin pukkel (How the Camel Got His Hump)- 00:15:19