Home > Album Information > OVEROYE, O.J.: Might the cross take root / La de sma barn komme til meg (Nidaros Cathedral's Girls Choir, Brevik)

OVEROYE, O.J.: Might the cross take root / La de sma barn komme til meg (Nidaros Cathedral's Girls Choir, Brevik)


Detailed information about this album may be seen after you log into the site. You can see examples of this information by giving the 15-minute Preview a try.

Track Details

Ma korsets tre sla rot (Might the cross take root)- 00:40:36
1 Innledning - Forteller 00:02:11
2 En rose skjonn 00:02:24
3 Forteller 00:00:28
4 Jeg plukker den vakreste rose 00:04:16
5 Forteller - Sunniva Hymne 00:01:21
6 Jeg vil gi meg til deg, Herre 00:03:30
7 Forteller 00:01:54
8 Jeg ber for disse fjell 00:02:49
9 Forteller 00:00:58
10 Herren er min hyride 00:02:45
11 Kyrie 00:01:09
12 Miskunn deg over meg 00:04:31
13 Forteller - Olav Tryggvason kommer til Selja 00:05:15
14 Bibelsk salme 00:07:05
Traditional
Traditional - lyricist(s)
Litle fugeln - 00:04:28
15 Litle fugeln 00:04:28
Guds kyrkjefolk syng - 00:03:16
16 Guds kyrkjefolk syng 00:03:16
Amen! Jesus han skal rade - 00:02:05
17 Amen! Jesus han skal rade 00:02:05
18 La de sma barn komme til meg- 00:02:19
Traditional
Traditional - lyricist(s)
19 Roll, Jordan, Roll- 00:04:46
Traditional
Traditional - lyricist(s)
20 Oh, Peter, go ring them bells- 00:03:24