Home > Album Information > HOGDAHL: Du

HOGDAHL: Du


Detailed information about this album may be seen after you log into the site. You can see examples of this information by giving the 15-minute Preview a try.

Track Details

1 Fri- 00:04:02
2 For oss tva- 00:02:58
3 Kan du grata kan du skratta...- 00:03:55
4 Vilseledd- 00:03:52
5 Hon lever som en Gud- 00:03:14
6 Forsonas med mig- 00:03:37
7 Du skulle vara har nu- 00:04:42
8 Du ar du... jag ar jag- 00:04:42
9 Vill du vara nara mig nu- 00:03:53
10 Tid att ge sig av- 00:03:46